Disclaimer och Copyright – jonascarlstrom.se

Denna Internetsida är producerad för Sverige och den svenska marknaden. Intäktshistorier på denna sida garanterar icke din intäkt och är inte på något annat sätt representativ för den intäkt du själv har möjlighet att uppnå. Dessa exempel representerar resultatet av kunskap och hårt arbete. Avgörande för din framgång är den kunskap du tillägnar dig och det arbete du utför.

Denna möjlighet innebär ej någon form av anställning utan är en affärsmöjlighet där man driver en självständig verksamhet i egen regi. För att kunna ta del av denna möjlighet måste man vara 18 år fyllda och myndig i enlighet med svensk lagstiftning.

Det är icke tillåtet för en marknadsförare eller deltagare i ett handelssystem att övertala att göra en inbetalning med löfte om fördelar med att få andra människor att deltaga i systemet. Förtjänsten från verksamheten kommer från den enskilde individens omsättning av produkter samt dennes förmåga att lära andra att omsätta produkter. Det finns ingen förtjänstmöjlighet i att rekrytera andra människor.

Produkterna som säljs med hjälp av detta program är informationsprodukter och konsulttjänster.

Denna Internetsida tillhör och drivs av Jozcar Marketing. Inget innehåll på sidan får kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Jozcar Marketing.